> oferta
 

PRZEDSZKOLE POD PATRONATEM

 

STOWARZYSZENIA JOANNICI DZIEŁO POMOCY


Od października 2005 roku przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy w Słupsku, z którym w 2007 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące prowadzenia przez wolontariuszy bezpłatnych zajęć z naszymi wychowankami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Porozumienie to dało nam możliwość włączenia powyższych treści w edukację przedszkolną w grupie dzieci 5 i 6-letnich. Cennym dla nas jest podczas tych zajęć kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz gromadzenie wiedzy i doświadczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. 


Zajęcia z wychowankami odbywają się raz w tygodniu w formie 40-45 minutowych spotkań i zadań aktywizujących sferę intelektualną i emocjonalną dzieci. Prowadzone są przez wolontariuszy JDP we współpracy z nauczycielami, podczas których realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mały ratownik w przedszkolu”. Dzięki prowadzonym zajęciom podopieczni nasi znają numery telefonów alarmowych, potrafią prawidłowo złożyć meldunek o zdarzeniu, sprawdzić oddech poszkodowanemu, ułożyć go w pozycji bezpiecznej, okryć prawidłowo kocem NRC, opatrzyć ranę, unieruchomić kończynę górną i dolną, a nawet przeprowadzić badanie fizykalne. 


Aktywne metody pracy, zaangażowanie wszystkich podmiotów, duży zapał wolontariuszy i dzieci  przyniósł pożądane efekty. Nasi „Mali ratownicy” jako najmłodsi uczestnicy w przedziale wiekowym 6-12 lat czterokrotnie brali udział w międzynarodowych zawodach  w Niemczech w miejscowości  Paderborn zdobywając III miejsce i brązowy medal, Bonn zdobywając I miejsce i złoty medal, w Munster  V miejsce oraz w Wuppertal zdobywając II miejsce i srebrny medal. Za udział w czterech konkurencjach, małe drużyny z Polski wysoko były oceniane przez jurorów za odwagę, kreatywność, umiejętność współdziałania w zespole oraz naturalność i spontaniczność w niełatwych zadaniach.


Swoją wiedzę i umiejętności dzieci reprezentowały nie tylko za granicą, ale również na terenie naszego miasta, uczestnicząc w pokazach podczas organizowanych uroczystości min. z okazji jubileuszu Joannitów w słupskim ratuszu, podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Pierwsza pomoc widziana oczami przedszkolaka”, w czasie akcji organizowanej przez Prezydenta Miasta Słupska „ Pomoc dla powodzian”, w ramach „Słupskiej Majówki”, z okazji Dnia Dziecka w słupskiej Galerii „Jantar”, a także podczas festynów rodzinnych.


Idea jaka przyświeca współpracy „Promyczka” ze Stowarzyszeniem JDP jest tak ważna, jak ważne jest nasze zdrowie i życie, bowiem dzięki niej przedszkole kształtuje od najmłodszych lat właściwe zachowania w sytuacjach trudnych  i wymagających udzielenia pomocy, uwrażliwia młode pokolenie na możliwość pojawienia się różnych zagrożeń w życiu, uczy oceniać te zagrożenia oraz podejmować właściwe decyzje, rozwija umiejętność przewidywania skutków działań swoich oraz innych osób, uczy dbania o własne zdrowie  i bezpieczeństwo oraz innych, daje szansę zdobycia wiary we własne możliwości  i odniesienie sukcesu nawet w sytuacjach trudnych.


Współpraca ze Stowarzyszeniem JDP to wspaniałe doświadczenie, potwierdzające  trafność wyboru dodatkowych zajęć. Dzięki tak zorganizowanej współpracy realizujemy z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów.       

 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku