W celu organizacji efektywnego, a zarazem atrakcyjnego dla wychowanków  procesu wychowawczo-dydaktycznego nauczyciele wykorzystują innowacje i aktywizujące metody pracy, które wpływają m.in. na podniesienie sprawności intelektualnych dzieci, wyzwalają aktywność własną, pomysłowość,  pobudzają do działania. Pozwalają na rozwijanie komunikacji, wzajemnej współpracy, uczą odpowiedzialności za swoje działania. 

 

Innowacje:

"Porozumiewanie poprzez miganie - zabawy językiem migowym w przedszkolu" - autorstwa L.Wojtas

„Język obcy w przedszkolu – elementy języka niemieckiego, zabawy słowem” – autorstwa E. Ventzke;
 „W zespole jest nam raźniej – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci  w wieku przedszkolnym  3-6 - letnich” – autorstwa  K. Sawickiej;

Program terapii pedagogicznej 

"Terapia przez zabawę"  - autorstwa L. Wojtas, E. Częścik

Aktywizujące metody pracy stosowane w przedszkolu:

 „Sojusz metod” - wczesna nauka czytania E. Arciszewskiej;
 „Ruch Rozwijający” – terapia i wspomaganie rozwoju dziecka  W. Sherborne;
 „Kinezjologia edukacyjna” -   P. Dennisona;
 „Pedagogika zabawy” KLANZA
 „Edukacja przez Ruch” –  D. Dziamskiej

  Metoda muzyczna - Carla Orffa

 "Gimnastyka twórcza" L. Labana

 "Dziecięca matematyka" - metoda E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku