> oferta > Rozkład dnia
 

Ramowy rozkład dnia - uwzględnia różne aktywności dzieci podczas pobytu w przedszkolu; dotyczy on zamierzeń opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w ciągu dnia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, wybranym przez nauczycieli  programem wychowania oraz własnymi programami i innowacjami.


Jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich wieku, rozwoju  i założeń programowych przedszkola. Integruje on treści wychowawczo-dydaktyczne z różnych obszarów edukacyjnych.

 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.


Załącznik - ramowy rozkład dnia


 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku