ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019:
Załącznik - zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
8 marca rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zapisanie dziecka do przedszkola odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO.
Adres strony dla rodziców: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.
Załącznik

Link dla rodziców do rekrutacji uzupełniającej - https://uzupelniajaca-przedszkola-slupsk.nabory.pl


 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku